• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Levering & Returforsendelse

Generelt:
DJ Instrumenter A/S vil til enhver tid som minimum overholde de gældende regler for internet-handel. På Forbrugerstyrelsens hjemmeside kan du downloade en letforståelig håndbog om internet og postordre samt købers og sælgers rettigheder og pligter.
 
Definitioner:
Aftalens parter.
“Køber” anvendes om den person eller det firma, som ved afgivelse af en bestilling til www.DJ-Instrumenter.dk/shop afgiver en ordre om køb og levering af bestemte varer.
 
“Sælger” også kaldet “DJ Instrumenter” er
DJ-Instrumenter A/S
Generatorvej 21
DK-2730 Herlev
Tlf. +45 36772022 Fax. +45 36771407
www.DJ-Instrumenter.dk

CVR-nr 11775470
som ved ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling og sælger de bestilte varer til Køberen.

Benævnelsen “internet-butik” og “internet-butikken” anvendes her om www.DJ-Instrumenter.dk/shop er sælgers Internet-butik også kaldet en web-shop.
 
Produktinformation:

I internet-butikken oplyses varens væsentlige egenskaber. Hvis der ønskes yderligere oplysninger eller spørgsmål kan DJ Instrumenter kontaktes på eller på telefon 36772022.
 
Priser:
Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme prisændringer.
Alle angivne priser er inklusive 25% moms.
 
Bestilling:
Præsentation af varer sammen med en pris på Internetbutikken er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud.
Købers bestilling af varer fra Internetbutikken udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til DJ Instrumenter om at købe varen på de oplyste vilkår.
En bindende aftale mellem Køber og Sælger er først indgået, når Sælger ved en ordrebekræftelse accepterer det af Køber afgivne tilbud.
 
Levering:
DJ Instrumenter ekspederer alle bestillinger indgivet inden kl. 12 samme dag og sender med Post Nord.Forsendelsestiden kan desværre ifølge Post Nord tage op til ca. 8 dage.
 
Leveringsomkostninger:
Priserne på denne internet-butik er inkl. forsendelsesomkostninger indenfor Danmark. Ring til os på 36772022 ellers e-mail til hvis du ønsker leveret udenfor Danmark.
 
Betalingsmuligheder:
I denne internetbutik er det kun muligt at betale med kort.
 
Betaling:
Se også “Fortrolighed” i menuen til venstre.
Ved køb med kort trækkes beløbet fra din konto så snart varen afgår fra DJ Instrumenter.
 
Risiko for det leverede:
Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i Købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til Køber.
 
Reklamation:
DJ Instrumenter yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret fra fakturadato på fabrikations- og materialefejl (mangler). Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slidtage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.
Fakturaen skal fremvises til DJ Instrumenter i forbindelse med anvendelse af reklamationen.
Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter Køber har eller burde have opdaget manglen ske til DJ Instrumenter inden rimelig tid. Ellers mister Køber sin ret til at påberåbe sig manglen. Køber bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.
 
Ansvarsfraskrivelse og garanti:
DJ Instrumenter har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre websites igennem links. Disse websites er uden for vores kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider. Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem Køber og DJ Instrumenter.
Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes Køber handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for Sælgers kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.
DJ Instrumenter afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og Køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber, dog som minimum de for landet gældende garantiregler.
 
Fortrydelsesret:
Hvis Køber fortryder sit køb skal Køber meddele det til DJ Instrumenter samt afsende det købte inden 14 dage efter leveringen. Efter modtagelsen og godkendelse af det returneredes stand tilbagebetaler DJ Instrumenter det indbetalte beløb.
Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Ved returnering er det Købers ansvar at varen ankommer uskadt retur til DJ Instrumenter. Du bør sende varen forsvarligt emballeret – sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris. Du kan også fortryde dit køb ved at nægte modtagelse af forsendelsen.
Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg til private – det gælder ikke varer afhentet på vores adresse og heller ikke varer solgt til virksomheder.
 
Forbehold for ændringer:
DJ Instrumenter forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne Internet-butik. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.
 
Misbrug:
Misbrug af denne internetbutik kan medføre til politianmeldelse.
 
Afvisning:
DJ-Instrumenter forbeholder sig ret til afvisning af kunder og købsordre.
 
Links:
PBS – Pengeinstitutternes Betalings Service
e-handelsfonden
Forbrugerstyrelsen
Forbrugerstyrelsen – Nettjek
Forbrugerrådet
Forbrugerstyrelsen – Køb trygt på internet og postordre
 
Copyright © 2013 DJ WebShop
Powered