• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Vi passer godt på dine personoplysninger

OVERSIGT

 1. Hvem er ansvarlig for dine oplysninger
 2. Hvad bruger vi dine oplysninger til
 3. Hvad danner grundlag for vores behandling af oplysninger om dig
 4. Hvem deler vi vores oplysninger med
 5. Hvornår overfører vi personoplysninger til lande beliggende uden for EU
 6. Hvor længe bevare vi oplysninger om dig
 7. Hvilke rettigheder har du og hvor kan du klage

1. HVEM ER ANSVARLIG FOR DINE OPLYSNINGER

Ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger:
DJ-Instrumenter A/S

Generatorvej 21

DK-2860 Søborg

Tlf. +45 36772022

CVR: 11775470

2. HVAD BRUGES DINE OPLYSNINGER TIL

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Levering af aftalte ydelser/varer/services.
 • Kommunikation med dig i forbindelse med udbud af vores tjenester.
 • Markedsføring
 • Undersøgelser, statistik og analyser til forbedring af vores produkter og services.
 • I forbindelse med eventuelt opståede retskrav.

Afgivelsen af personoplysninger kan være nødvendig i forbindelse med indgåelsen af en kontrakt om levering af produkter eller tjenester. I disse situationer vil vi ikke være i stand til, at tilbyde dig vores produkter eller tjenester medmindre du meddeler os de påkrævede oplysninger.

3. PÅ HVILKET GRUNDLAG HÅNDTERER VI DINE PERSONOPLYSNINGER

Vores håndtering af personoplysninger er altid baseret på et lovligt grundlag.

Vi kan behandle dine personoplysninger på følgende grundlag:

 • Behandlingen er nødvendig for at opfylde en kontrakt som du er part i, eller af hensyn til gennemførelsen af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt, eksempelvis når du handler på vores hjemmeside.
 • Behandlingen er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse der påhviler DJ INSTRUMENTER, eksempelvis behandling og opbevaring af transaktionsoplysninger i henhold til bogføringsloven.

4. HVEM DELER VI DINE OPLYSNINGER MED

Vi deler oplysninger om dig med:

 • Vores leverandører af IT-services (databehandlere).
 • Internt i relevante afdelinger hos DJ INSTRUMENTER.
 • Eksterne revisorer.
 • Facebook og Google med henblik på online annoncering.
 • Offentlige myndigheder, såfremt det er påkrævet i henhold til lov.
 • Advarselsregistre der identificerer risikable transaktioner med det formål, at bekæmpe (organiseret) onlinesvindel.

5. VI OVERFØRER IKKE PERSONDATA TIL LANDE UDEN FOR EU

DJ INSTRUMENTER benytter databehandlere placeret i EU

6. HVOR LÆNGE OPBEVARER VI DINE OPLYSNINGER

Transaktionsoplysninger gemmes i 5 år som krævet af bogføringsloven.

7. HVILKE RETTIGHEDER HAR DU

Som kunde hos DJ INSTRUMENTER har du som registreret ret til:

 • Indsigt og berigtigelse af dine oplysninger
 • Sletning efter anmodning (i det omfang bogføringsloven stadig overholdes).
 • Dataportabilitet, dvs. at du efter anmodning kan få udleveret de oplysninger DJ INSTRUMENTER har om dig.
 • Mulighed for at kræve begrænsning af behandlingen af personoplysninger.
 • Du kan til enhver tid anmode om, at få dine personoplysninger hos DJ INSTRUMENTER slettet. Dine oplysninger vil blive slettet på din anmodning, såfremt et af følgende kriterier gør sig gældende;
 • Du trækker dit samtykke tilbage (såfremt dit samtykke dannede grundlag for behandlingen),
 • Oplysningerne viser sig at være urigtige, eller
 • Ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål, hvortil de blev indsamlet, eller såfremt oplysningerne bliver behandlet ulovligt.

Udøvelsen af dine rettigheder kan være underlagt betingelser og begrænsninger, og vil afhænge af den konkrete situation. Hvis du mener, at DJ INSTRUMENTER behandler dine personoplysninger ulovligt, har du i medfør af Persondataforordningens artikel 77 mulighed for, at indgive en klage til det danske datatilsyn. Dette kan ske ved at følge dette link: https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/